Александър Яковлев

На много се научихме от книгите, но на още повече – от собствените грешки.