Анатол Франс

Когато човек мисли, той се съмнява, когато действа е уверен.