Ан дьо Стал

Ако не умееш да виеш с вълците, не се опитвай да живееш с тях.