Денис Габор

Не можем да предскажем бъдещето, но можем да го изобретим.