Карл фон Клаузевиц

Никога не воювайте с един противник твърде дълго – той ще се приспособи към вашата тактика.