Томас Джеферсън

Честността е първата глава от книгата на мъдростта.